Kaiken luottamuksen perusta on kommunikaatio. Meidän on kerrottava mitä haluamme, lupaamme ja odotamme. Ja, kun luottamus on rakennettu, se on lunastettava – tulee tekojen vuoro. Mutta ensin siis aikeet ovat oltava selvillä, jotta tekojamme voidaan arvioida oikeassa perspektiivissä.

Lue myös »  Evoluutio kiihtyy – pysytkö mukana?

Mitä avoimemmin siis kommunikoimme, sitä syvemmin aikeemme tunnetaan. Mitä useammin kommunikoimme, sitä tarkemmin aikeemme pysyvät kaikkien tiedossa. Kommunikoi siis avoimesti ja usein.

Johtajan tehtävä on ruokkia myös motivaatiota. Mutta aitoon motivoitumiseen esimerkiksi työtehtävän edessä, on kaikilla oltava selkeä käsitys tavoitteista ja tarkoituksesta. Miksi jotakin tehdään? Mitä sillä saavutetaan? Miksi se on tärkeää? Ja mitä kultakin tekijältä odotetaan? Mikä on heidän roolinsa? Epävarmuus tehtävistä ja tavoitteista rapauttaa motivaatiota. Tieto on motivaation polttoaine. Jaa tietoa, älä panttaa. Ole avoin ja rehellinen, myös negatiivisissa asioissa. Ja ennen kaikkea – tule ymmärretyksi oikein.

”Think like a wise man but communicate in the language of the people.” — William Butler Yeats

Tarjoa positiivinen selkänoja

Motivoivat johtajat osaavat rakentaa tiimeissään hyvää itsetuntoa ja kohottaa työntekijöiden tervettä oman arvon tuntoa. He saavat heidät kokemaan arvostusta ja olemassaolon tärkeyttä. Oikea-aikaisesti muiden edessä annettu kiitos ja kehu jonkun kehityksestä, suorituksesta tai merkityksestä työyhteisölle, voivat nostaa työntekijän motivaatiota pitkäksikin aikaa.

Tämmöisen motivaation kohotuksen merkitys voi olla kauaskantoista. Sillä he jotka ovat kiitettyjä toimivat esimerkkinä arvostuksesta ja voivat kohonneen motivaatiotasonsa ansiosta olla potkimassa myös muita eteen päin omalla esimerkillään ja toiminnallaan. Ihmistä ei voi koskaan kehua liikaa.

No one cares how much you know until they first know how much you care about them.

Paras tapa nostaa ihmisten motivaatiota on osoittaa heille aitoa arvostusta ja vilpitöntä kiinnostusta heistä. Koska viimeksi kysyit työntekijältäsi, kollegaltasi, yhteistyökumppaniltasi tai asiakkaaltasi: ”Mitä SINULLE kuuluu? Oikeasti.”

Positiivinen selkänoja voi joskus olla ”olkapää”. Ihmisellä on syystäkin kaksi korvaa ja vain yksi suu. Kuuntele, mitä muilla on sanottavaa, sillä ihminen tarvitsee ihmistä. Ole tämän saamasi luottamuksen arvoinen, älä lavertele mitä sinulle on uskottu. Reagoi (joskus tiukkaankin) tilanteeseen ymmärryksellä. Kuinka paljon merkitsee työntekijälle iltapäivävapaa, kun huoli painaa? Kuinka paljon se on pois organisaatiolta? Vai voiko se jopa tulla korkojen kanssa takaisin…

Lue myös »  Täydellisen Facebook-postauksen DNA

Ole roolimalli

Vaikuttavat johtajat antavat motivoivan esimerkin seurattavaksi. Kertomalla ihmisille mitä heiltä odotetaan tai vaaditaan, saa heidät kulkemaan vain siihen asti. Mutta olemalla vastustamaton roolimalli, vahvistat muiden sitoutuneisuutta ja omalla esimerkilläsi kannustat heitä venyttämään rajojaan – yltämään uusiin ulottuvuuksiin.

”An ounce of practice is worth more than tons of preaching.” — Mahatma Gandhi

Kaikki todella suuret ja innoittavat johtajat ovat johtaneet esimerkillään. Esimerkillä pienissä ja vähäpätöisissä asioissa voi olla suuri vaikutus. Alaiset seuraavat hyvin tarkkaan, jopa tiedostamattaan miten johtaja käyttäytyy. Avaamalla oven, poimimalla roskan, keittämällä kahvia, majoittumalla samaan hotelliin alaisten kanssa tai reagoimisella paineeseen. Sillä kaikella on väliä, kun rakennetaan luottamuksen ja motivoituneisuuden ilmapiiriä. Niin kuin johdat, niin työntekijäsi toimivat. Niin kuin työntekijäsi toimivat, niin asiakas kohtaa teidät.

Note to myself: ”Kuuntele, tue ja ymmärrä. Kasva nöyräksi – kasva johtajaksi jota halutaan seurata.”